plane-in
swap
plane-out
×
plane-in
swap
plane-out
×
plane-in
swap
plane-out
×
persons
Adulți
12+ ani
1
Copii
2-12 ani
0
Bebeluși
0-24 luni
0

Criterii de evaluare a siguranței pentru companii aeriene

Evaluarea siguranței pentru fiecare companie aeriană se bazează pe o analiză cuprinzătoare, care utilizează informații oferite de către organismul de guvernare al aviației lumii și asociația de conducere, împreună cu guvernele și datele despre prăbușiri. Fiecare companie aeriană are potențialul de a dobândi șapte stele. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea “Atenție!”.

Aprecierea de 7 stele a criteriilor de evaluare a siguranței pentru toate companiile aeriene se face după cum urmează:

Este compania aeriană certificată IOSA? Dacă da, două stele sunt acordate; dacă nu, nicio stea nu este acordată.

Ce este certificarea IOSA? Auditul de certificare IATA* Operational Safety Audit (Auditul Operațional al Siguranței) (IOSA) este un sistem de evaluare recunoscut și acceptat pe plan internațional, conceput pentru a evalua sistemele de management operațional și sistemele de control ale unei companii aeriene. IOSA utilizează principiile de audit recunoscute la nivel international, și este proiectat pentru a efectua audituri în mod standardizat și consecvent. Companiile aeriene sunt reevaluate la fiecare doi ani. Înregistrarea pentru auditul și certificarea IOSA nu este obligatorie, prin urmare, o companie aeriană care nu are certificare IOSA fie nu a trecut cu bine auditul IOSA, fie a ales să nu participe. * IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian)

Se află compania aeriană pe Lista Neagră a Uniunii Europene? Dacă nu, o stea completă este acordată; Dacă da, atunci nicio stea nu este acordată.

Ce este Lista Neagră a UE? O listă a companiilor aeriene cărora li s-a interzis zborul în spațiul aerian european din motive de siguranță, care decurg din pretinsa întreținere slabă a aeronavelor și/sau supraveghere de reglementare. Companiile aeriene interzise de către UE ar putea avea un record de siguranță fără cusur, cu toate acestea, potențialul risc referitor la siguranța pasagerilor este considerat de către UE ca fiind prea mare, și este aplicată o interdicție.

Și-a menținut compania aeriană o reputație lipsită de fatalități în ultimii 10 ani? Dacă da, companiei aeriane i se acordă o stea completă; dacă nu, atunci aceasta nu va primi nicio stea.

O fatalitate este considerată moartea echipajului și/sau a pasagerilor, înregistrată la bordul aeronavei din cauza unui accident. Dacă decesele au avut loc prin acte de terorism sau deturnări, acestea nu au fost incluse. În cazul în care o companie aeriană a suferit un accident fatal, dar nu din vina lor, cum ar fi o incursiune pe o pistă activă (un incident în care o aeronavă neautorizată, vehicul sau o persoană se află pe o pistă), acesta, de asemenea, nu a fost inclus.

Este compania aeriană aprobată FAA? Dacă da, o stea completă este acordată; dacă nu, nicio stea nu este oferită.

Ce este aprobarea FAA? În Statele Unite, Autoritatea Federală a Aviației (FAA) are o listă care interzice țărilor (nu companiilor aeriene) zborul în spațiul aerian american. Interdicția provine dintr-o presupusă incapacitate de a adera la standardele internaționale din domeniul aviației pentru operațiuni și întreținere de aeronave. Potrivit site-ului FAA, “Cei care nu îndeplinesc aceste standarde internaționale nu pot iniția un nou serviciu și sunt private la momentul actual de orice serviciu existent în Statele Unite, timp în care se desfășoară acțiunile corective". O companie aeriană dintr-o țară interzisă poate avea un record perfect de siguranță, cu toate acestea, riscul potențial pentru siguranță este considerat prea mare de către FAA pentru a permite operațiuni în spațiul aerian american.

Îndeplinește țara de origine a companiei aeriene toți cei 8 parametri de siguranță ICAO? Dacă da, două stele sunt acordate companiei aeriene. Cu toate acestea, în cazul în care criteriul care se află sub medie este mai mic de 15 de procente, se consideră o trecere. Dacă 5 dintre cele 7 criterii sunt îndeplinite, se acordă o stea. În cazul în care țara îndeplinește numai până la patru criterii, nicio stea nu este acordată.

Ce este ICAO, și care sunt cei 8 parametri? Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a fost creată pentru a promova dezvoltarea sistematică, și în condiții de siguranță a aviației civile internaționale din întreaga lume. Aceasta stabilește standarde și reglementări necesare pentru siguranța, eficiența și regularitatea aviației, precum și pentru protecția mediului din domeniul aviației. Cei 8 parametri de audit ICAO, care se referă la siguranță sunt: Legislație, Organizare, Licențiere, Operațiuni, Navigabilitate, Investigarea Accidentelor, Servicii de Navigație Aeriană și Aerodromurile.

Flota companiei aeriene a fost oprită de către autoritatea de siguranță a guvernului aviației țării din motive de siguranță? Dacă da, o stea adițională va fi luată din total pentru o perioadă de cinci ani de la data împământării (opririi la sol).

Compania aeriană operează doar avioane rusești? Dacă da, o stea suplimentară va fi luată din total.