plane-in
swap
plane-out
×
plane-in
swap
plane-out
×
plane-in
swap
plane-out
×
persons
Adulți
12+ ani
1
Copii
2-12 ani
0
Bebeluși
0-24 luni
0

Politica de confidențialitate

I. Generalităţi

Site-ul www.flugo.ro (în continuare „site”), dedicat serviciilor turistice în mediul online, aparţine Agenţiei de călătorii Wise Travel Solutions, cu sediul central aflat la Centrul de Afaceri Muntenia, pe strada Splaiul Unirii 16, mun. Bucureşti, România. Prin utilizarea site-ului www.flugo.ro acceptaţi Acordul de confidenţialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi în mod direct sau indirect în momentul în care folosiţi serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidenţialitate, fără o înştiinţare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresă web.

Agenţia turistică Wise Travel Solutions este conştientă de importanţa protejării informaţiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de faţă stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt şi vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să utilizaţi cu încredere adresa [email protected] pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

II. Preluarea datelor

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de serviciile turistice (rezervarea şi procurarea biletelor de avion, a rezervărilor hoteliere, asigurărilor medicale, etc.) oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

În momentul în care vizitaţi site-ul este posibil ca anumite informaţii despre Dumneavoastră să fie preluate şi de părţi terţe, aşa cum sunt de exemplu sistemele de contorizare a traficului.

III. Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii pur turistice.

IV. Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, Wise Travel Solutions nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră. În acelaşi timp, vă obligaţi să sesizaţi Wise Travel Solutions în legătură cu orice utilizare neautorizată a rechizitelor de autentificare în cont.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

V. Cookies

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor noastre turistice.

VI. Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

În plus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi Societatea Wise Travel Solutions. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor turistice oferite prin intermediul) site-ului www.flugo.ro, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi Wise Travel Solutions.